BN bild Logotype

Detta gör jagDigital bildbehandling.
Scannar och retuscherar gamla bilder.
Göra klart bilder digitalt för tryck till böcker, tidningar och reklam.


Fotograferingsuppdrag.


Bildförsäljning.
Naturbilder från Bohuslän.


Kursledare i digital bildbehandling.
Photoshop CS3 och Element.bo.niklasson@bnbild.se


Tel:0522-32118
Mobil:0705-313684